Gradsko veće: nastavlja se izgradnja gasovodne mreže

Na danas održanoj sednici gradskog veća, usvojeni su, između ostalog, predlozi odluke o donošenju izmene i dopune Plana generalne regulacije užeg gradskog centra i Vaskovog naselja u Leskovcu.Takođe je usvojen i predlog odluke kojom se odobrava zaključenje Aneksa dva sporazuma o zajedničkim aktivnostima na gasifikaciji grada Leskovca između preduzeća Jugorosgaz i grada.

Cilj izrade izmene i dopune plana generalne regulacije užeg gradskog jezgra je da planskim rešenjima otklone postojeći i potencijalni konflikti različitih namena, aktivnosti i funkcija u prostoru, koji su se javili u toku sprovođenja i realizacije planskih rešenja. Što se Vaskovog naselja tiče, planom je predviđena izgradnja novih objekata, obezbeđivanje pristupačnosti izgradnjom saobraćajne i ostale infrastrukture, primenjivanje energetski efikasnih rešenja kod izgradnje objekata, kao i stvaranje osnova za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Predlogom odluke, koja je takođe usvojena na današnjoj sednici, a  kojom se odobrava zaključenje aneksa dva sporazuma o zajedničkim aktivnostima na gasifikaciji Leskovca između preduzeća Jugorosgaz i grada, planirano je da do kraja godine ovo preduzeće sopstvenim sredstvima izgradi gasovodnu mrežu kojom bi se omogućilo priključenje fabrike lekova „Zdravlje-Aktavis“, SRC „Dubočica“, Toplane i Opšte bolnice. U narednoj godini planira se gasifikacija Zelene zone, centralnog gradskog jezgra i drugih objekata čiji zastupnici budu zainteresovani za prikjučenje na gasovodnu mrežu.

Gradski većnici usvojili su i predlog za postavljanje Aleksandra Aranđelovića za zamenika gradskog pravobraonica. Gradski većnici usvojili su i izveštaj o radu Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ za tekuću školsku godinu, a usvojen je i plan rada za narednu. Takođe je usvojen i predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada.

Data je i saglasnost na rešenje o obrazovanju komisije za izbor projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji će biti sufiinansirani sredstvima iz gradskog budžeta za 2016. Kako je obrazloženo, ovaj postupak ponavlja se zbog poništavanja prvobitnog rešenja presudom Upravnog suda, odlejenja u Nišu.