Radovi na Postrojenju za preradu otpadnih voda teku po planu

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, obišao je Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bogojevcu, gde je u toku izgradnja linije tretmana mulja i uverio se da je ostvaren  napredak u izvođenju druge faze radova čija je ukupna vrednost 497, 5 miliona dinara. Ove poslove finansira Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Kompletno postrojenje obuhvata liniju vode i liniju tretmana mulja, a u okviru druge faze, najbitniji deo radova je upravo konstrukcija digestora, visine 16 metara.

„Mulj koji bude došao iz prve etape ide u digestore, gde će posebnim tretmanom biti prerađen – objasnila je Maja Milošević Milojić, arhitekta zadužena za ovaj projekat.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović istakao je ovom prilikom da je vidljiv napredak u izvođenju radova, kao i da je rok za završetak izgradnje linije tretmana mulja, mart iduće godine.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bogojevcu predstavlja jedan od kapitalnih projekata grada Leskovca koji bi trebalo da bude završen sredinom 2021. godine.