Istraživanje CESIDA: U 50 lokalnih samouprava, četvrtina građana iskazala poverenje u lokalne organe vlasti

Zadovoljstvo građana Srbije kvalitetom i radom lokalne administracije je u porastu, ali je taj trend nešto niži kada je u pitanju rad lokalnih organa vlasti, rezultati su Cesidovog istraživanja javnog mnjenja koji su predstavljeni u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju.

Srbija je zemlja u kojoj građani pokazuju dosta nepoverenja u rad svih institucija bilo na nacionalnom ili lokalnom nivou, kaže izvršni direktor CESID-a  Ivo Čolović. On dodaje da je prema istraživanju koje je sprovedeno u 50 opština, četvrtina građana iskazala poverenje u lokalne organe vlasti.

Istraživanje javnog mnjenja pod nazivom „Zadovoljstvo građana kvalitetom života u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava“ sprovedeno je u okviru programa Swiss PRO, koji podržava Vlada Švajcarske.

Nakon što je 2010. godine bilo svega 22 posto ispitanika koji smatraju da lokalne vlasti vode računa o građanima, beleži se trend rasta, pa je 2013. bilo 26 posto, 2017. 37 posto, a poslednji istraživački nalaz je da 45 posto ispitanika ima pozitivne stavove o tretmanu građana od strane lokalne samouprave. Iako se povećava broj onih koji smatraju da se lokalna samouprava trudi da izađe u susret zahtevima građanima, ipak i dalje trećina ispitanika smatra da lokalne vlasti uglavnom ne vode računa o potrebama sugrađana, a 12 posto građana smatra da uopšte ne vode računa, istaknuto je prilikom predstavljanja nalaza ovog istraživanja.