Kazne ako parkirate na zelenoj površini

parkiranje

Leskovac – Obaveštavaju se građani Leskovca da će Odeljenje Komunalne policije u saradnji sa Saobraćajnom policijom sprovesti zajedničku akciju na odrzavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina u skladu sa odredbama gradske Odluke.

Naime, Odlukom o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina radi zaštite javnih zelenih površina zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje  vozila na javnim zelenim površinama, kao i vožnja bilo kojom vrstom vozila na javnim zelenim površinama, pod tim se podrazumevaju i motocikli.

Za navedene prekršaje, za fizička lica, predviđene su mandatne kazne u iznosu od 2.500 dinara, a za pravna lica i preduzetnike od 10.000 dinara.

Javne zelene površine u smislu ove Odluke su:

-parkovi, skverovi, park-šume, spomen-parkovi, travnjaci,

-zelenilo duž saobraćajnica (drvoredi, zelene trake, žive ograde i sl.),

-zelenilo duž obala reka i

– zelenilo rekreacionih površina u opštoj upotrebi.

Ova akcija se sprovodi pre svega zbog bezbednosti građana prilikom kretanja Gradskim parkom, navodi se u obaveštenju Komunalne policije.