“NAJSTARIJI” STUDENT NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU STUDIRA 14 GODINA

Na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu postoji 21 akademac  koji je upisao fakultet još pre uvođenja Bolonje 2005. godine, a i dalje  ima status studenta. Među njima, najduži staž  u studiranju ima akademac koji nije završio fakultet i nakon 14 godina.

U Ministarstvu prosvete najavili su da će se na dnevnom redu Narodne skupštine po hitnom postupku naći Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koje će omogućiti da ovi studenti  i posle 30. septembra , studiraju na način na koji su i započeli studije.

Uprkos nedavnoj izjavi resornog ministra da nema nikakve šanse da akademcima koji su studije upisali pre uvođenja Bolonje dozvoli da i posle 30. septembra studiraju na način na koji su i započeli studije , starim studentima će ipak, ponovo, na dve godine biti produžen rok za završetak fakulteta prema predbolnjskom programu. Ovu odluku doneo je Skupštinski odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, a očekuje se da će i Narodna skupština prihvatiti izmene i dopune ovog zakona.  Ljubiša Nikolić, dekan Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, kaže da kada je reč o ovoj visokoobrazovnoj ustanovi devetoro studenata je u proceduri da diplomira, a za preostalih dvanaestoro postoje objektivne šanse da to urade u nekom narednom periodu.

On je dodao i da je dvadesetak studenata uzelo status mirovanja studentskog staža.

Podsetimo, kada je 2005.donet Zakon o visokom obrazovanju, starim akademcima je dat prvi rok od dve godine da steknu diplomu prema predbolonjskom programu, ili će morati da pređu na novi sistem studija, a poslednji put ovaj rok  produžen im je do 1.oktobra tekuće godine.