Obični poljoprivrednici ne moraju da vode poslovne knjige

poljoprivrednici

Fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda, pa i registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nema status preduzetnika nije u obavezi da vodi poslovne knjige i nije dužno da plaća porez na dohodak građana pojasnila je u saopštenju za javnost Poreska uprava.

Navedena kategorija fizičkih lica nije poreski obveznik sa aspekta poreza na dohodak građana a ima obavezu plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom pod uslovom da ima prijavu na osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti kod nadležnog fonda, dodaje se u saopštenju.

Ukoliko se nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva samostalno opredelio da ima svojstvo preduzetnika podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu, da bi stekao ovaj status uslov je i da vodi poslovne knjige.

Ovu obavezu od 1. januara 2014. godine prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana imaju i registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su obveznici poreza na dodatu vrednost sa prometom dobara i usluga u prethodnih 12 meseci većim od osam miliona dinara ili dobrovoljno.  

Fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda a koje je preduzetnik shodno propisu koji uređuje oporezivanje dohotka građana ne može biti paušalno oporezovano imajući u vidu da pravo na paušalno oporezivanje ima preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, zaključuje se saopštenju Poreske uprave.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *