Olakšica za “Jeanci”

gradsko vece 2

Leskovac – Članovi Gradskog veća doneli su odluku kojom se DOO „Džinsi Srbija“ oslobađa obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku izdavanja građevinske dozvole čime će gradski budžet biti umanjen za šest i po miliona dinara izvornog prihoda.

Grad se odriče ovog namenskog prihoda uvažavajući činjenicu da će realizacija ove investicije imati višestruki i dugoročniji značaj za razvoj Leskovca, naročito u pogledu novog zapošljavanja, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

-Sve ovo urađeno je sa ciljem da Džinsi investira u Leskovac. Želim samo da istaknem da samo po osnovu prinudnog oduzimanja građevinskog zemljišta od fizičkih lica putem administrativnih prenosa od strane grada, da bi se obezbedila potrebna građevinska parcela za Džinsi Srbiju, zbog nezakonitog postupka koji je vođen za vreme ranije vlasti grad je na osnovu presuda dužan da ranijim vlasnicima isplati 13 miliona dinara, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Džinsi Srbija je odredio novu lokaciju za izgradnju proizvodnog pogona sa prenamenom postojećih objekata za delatnost dorade – kamenovanje odevnih predmeta od džinsa. Po puštanju u rad zaposlenje će naći 400 lica sa teritorije grada.

Doneta je Odluka o uspostavljanju registra administrativnih postupaka u gradskim upravama koja vodi ka potpunoj primeni Regulatorne reforme organa uprave.

U septembru mesecu biće napravljena procena i ocena primene odredaba iz Regulatorne reforme. Procenu će napraviti nezavisna kontrolna kuća koja je, od Stalne konferencije gradova i opština, zadužena za te poslove.

Članovi veća usvojili su finansijski izveštaj Javnog preduzeća „Obnovljivi izvori energije za 2013 godinu kao i godišnji likvidacioni izveštaj čime je i okončan postupak likvidacije ovog preduzeća.

Usvojen je Izveštaj o radu Fonda za zaštitu životne sredine za proteklu godinu,  gradskom horu „Zvezdice“, na predlog Upravnog odbora Doma, dodeljen je na petogodišnje korišćenje, bez naknade uz obavezu plaćanja PDV – a, prostor u ulici Južnomoravskih brigada 132; a Opštinskom savezu odgajivača golubova srpskih visokoletača opredeljeno je 33 hiljade 195 dinara za nagrađivanje najboljih visokoletača.

Usvojena je i odluka da cena jedne štampane strane u „Službenom glasniku grada Leskovca“ u ovoj godini košta 4 dinara jer se parametri od prošle godine nisu promenili.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović uputiće predsedniku Skupštine grada Živojinu Stefanoviću zahtev o hitnom sazivanju sednice zbog vremenskog tajminga kada je u pitanju donošenje odluke vezane za Dzinski Srbiju.

Sednica će, najverovatnije,  biti održana u sredu 26. februara.