Penzioneri, prijave za isplatu jednokratne pomoći do kraja januara

marina PIO

Leskovac – Korisnici prava na penziju, odnosno drugih prava ostvarenih primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju kojima nije izvršena isplata pomoći od 4 hiljade dinara, trebalo bi da u što kraćem roku podnesu prijavu za isplatu jednokratne pomoći filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, službi filijale, odnosno ispostavi na čijem području imaju prebivalište. 

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je krajem protekle godine isplatio jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 4 hiljade dinara, po zaključku Vlade Republike Srbije, svim korisnicima koji imaju prebivalište na teritoriji države i penziju su ostvarili po domaćim ili u skladu sa međunarodnim ugovorima. a čija visina ne prelazi 15 hiljada 684 dinara.

Međutim, ukoliko korisnici nisu poslednjih dana prošle godine dobili jednokratnu pomoć od 4 hiljade dinara potrebno je da filijali ili ispostavama fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podnesu što pre prijavu za isplatu jednokratne pomoći, rekla je direktorka filijale u Leskovcu Marina Manojlović.

„Naša preporuka je da to bude do 31. januara ove godine pri čemu će uz prijavu, koja se može uzeti na šalterima filijale, podneti i fotokopiju lične karte, rešenje o ostvarenom pravu kod ino organa, izveštaj o poslednjoj isplaćenoj penziji od strane ino organa kao i ček od penzije kod uživaoca porodične penzije“ kaže direktorka filijale PIO Leskovac Marina Manojlović.

Svi penzioneri čija naknada ostvarena samo po domaćim propisima i oni čiji zbir mesečnih iznosa penzija, odnosno naknada ostvarenih primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ne prelazi iznos od 15.684,03 dinara, a iz određenih razloga nisu dobili jednokratnu pomoć od 4 hiljade dinara prijavu mogu da podnesu najkasnije do 31. januara.