Poslednji rok za legalizaciju

osmospratnica

Leskovac – Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtev za legalizaciju mogu podneti Upravi za urbanizam i komunalno stambene poslove Grada Leskovca najkasnije do 29. januara tekuće godine, saopštavaju iz ove uprave.

Na osnovu Zakona o legalizaciji koji je stupio na snagu 1. novembra prošle godine postupak legalizacije pokreće se po zahtevu vlasnika bespravno izgrađenog objekta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Gradska uprava za urbanizam i stambeno komunalne poslove obaveštava javnost da je Zakonom o legalizaciji predviđena legalizacija, odnosno naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekte odnosno delove objekata izgrađenih bez građevinske dozvole to jest odobrenja za izgradnju, rekonstruisane ili dograđene objekte bez građevinske dozvole, ili se koriste bez upotrebne dozvole i za objekte izgrađene do dana stupanja na snagu Zakona o legalizaciji.

Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji su prijave podneli po ranije važećem zakonu nemaju obavezu naknadnog podnošenja prijave.

 Zahtevi za legalizaciju objekata podnose se u Uslužnom cenbtru – šalter broj 2 uz prateću dokumentaciju. gde se mogu dobiti i detaljnije informacije kao i na telefone 215-664 i 215-631 lokal 107 u vremenu od 9 do 14 časova ističe se u saopštenju za javnost Uprave za urbanizam i komunalno stambene poslove Grada Leskovca.