Podnet još 1.251 zahtev za legalizaciju

panorama

Legalizacija – Od 1. novembra prošle godine do 29. januara na adresu Gradske uprave za urbanizam i stambeno -komunalne poslove pristigao je 1251 zahtev za legalizaciju po novom zakonu.

Do 2010. godine ova uprava primila je 7408 zahteva koji su predati po starom Zakonu o legalizaciji, planiranju i izgradnji.

To znači da će ova uprava ukupno razmatrati 8649 zahteva.

I pored činjenice da je podnošenje zahteva, kako kažu u ovoj upravi, bilo gotovo besplatno, sa izuzetkom nekoliko taksi koje su se mogle i naknadno platiti, još uvek ima objekata za koje nije podnet zahtev za njihovo uvođenje u pravne okvire.

Od trenutka kada celokupna dokumentacija potrebna za legalizaciju objekta stigne u nadležnu gradsku upravu ova služba može u roku od dva dana da izda rešenje o legalizaciji.