Leskovački sud postao takozvana mala apelacija

sud

Leskovac – Viši sudovi od 1. januara tekuće godine dobili su u nadležnost da kao drugostepeni sud rešavaju predmete po svim žalbama za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina.

Leskovački Viši sud tako je postao takozvana mala apelacija što znači da će Apelacioni sud u Nišu biti rasterećen u odnosu na žalbe na odluke prvostepenih sudova.

– Viši sudovi u budućem radu imaće povećan obim poslova. Ako je tokom godine iz jednog Osnovnog suda bilo dve, tri ili pet hiljada krivičnih predmeta i od toga polovina žalbenih, od te polovine između 60% i 70 % žalbi rešavaće Viši sud, rekao je v.f.predsednika Višeg suda u Leskovcu sudija Zoran Petrušić.

Pre reforme pravosuđa u tadašnjem Okružnom sudu nosioci pravosudnih funkcija odlučivali su po predmetima u kojim je taj svojevrsni cenzus bio deset godina.

Potom je ova nadležnost izmeštena u apelacione sudove, a sada se jedan njen deo vratio višim sudovima.

Obim poslova će, svakako biti povećan ali, prema rečima vršioca funkcije predsednika Višeg suda Zorana Petrušića očekivanja su da će postojeći broj sudija uspeti da taj posao odradi brzo i efikasno.