Računovođe nezainteresovani za udruživanje

racunovodje

Leskovac – Od stotinak računovodstvenih agencija sa teritorije Jablaničkog okruga svega petnaestak pokazalo je juče interesovanje za formiranje njihovog udruženja.

Inicijativu za formiranje Saveta pokrenula je Regionalna privredna komora Leskovac.

Razmatrala se inicijativa za formiranje Saveta Agencija za računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske poslove na nivou čitavog okruga.

“Takvo Udruženje je već formirano u Vranju. Funkcionisanjem Saveta, računovođe bi se rešile svog najvećeg problema, a to je konkurencije koja radi na crno i bez dozvole” objašnjava Goran Jović, predsednik Regionalne privredne komore.

On je pokušao da objasni računovođama da he velika potreba za udruživanjem firmi koje se bave tom delatnošću, radi popravljanja položaja, kako svog, tako i klijenata kojima pružaju usluge.

“Uz računovodstvene obaveze, obavljaju i odjave i prijave radnika i sve vrste kontakata sa državnim organima, kao što su inspekcije, sudovi i slično. Zbog toga je i potrebno da se organizuju u okviru institucije kako bi nastupali prema onim službama u okviru države koje mogu pomoći da se poslovni milje u Srbiji popravi” ističe Jović.

I pored slabog interesovanja, on očekuje da će se leskovačkom Udruženju šezdesetak Agencija.