RADOVI NA IZGRADNJI KOLEKTORA ODVIJAJU SE INTENZIVNO

U Leskovcu su u toku  radovi na izgradnji gradskog kolektora za otpadne vode, koji je jedan od tri dela sistema za upravljanja otpadnim vodama u ovom mestu na jugu Srbije. Ukupna vrednost ovih radova je 417,2 miliona dinara, dok je za usluge nadzora izdvojeno 46,5 miliona dinara, a projektovanje, izgradnju i usluge tehničke kontrole i nadzora u ukupnom iznosu od skoro 464 miliona dinara finansira Vlada Srbije preko Ministarstva zaštite životne sredine.

“Postrojenje za preradu otpadnih voda je projekat koji će grad Leskovac zajedno sa Srbijom uvrstiti u red gradova i zemalja sa razvijenom svešću o važnosti očuvanja životne sredine – rekao je između ostalog gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji je sa delagacijom grada i rukovodstvom leskovačkog Vodovoda  posetio ovo postrojenje, kao i dodatne radove na postavljanju cevovoda.

Položeno je i zavareno oko 620 metara cevi, a pripremljeno je  zemljište za postavljanje još otprilike toliko.

Kako je objašnjeno ovom prilikom, planirano je da kolektor bude postavljen u ukupnoj dužini od 5150 metara sa kapacitetom od 1300 litara u sekundi u uslovima kišnog vreme, odnosno 640 litara u sekundi za period suvog vremena.

Dosad je završena I faza CPPOV-a, u vrednosti od 1,2 milijarde dinara, a nedavno je počela i realizacija II faze, koja predviđa gradnju linije mulja, i predstavlja investiciju od 427 miliona dinara. Proširenje kanalizacione mreže u prigradskim naseljima predviđa gradnju mreže u dužni od 80 kilometara i finansira se donacijom Vlade Holandije u vrednosti od oko 8 miliona evra.