REVIZIJSKI IZVEŠTAJ JE DRUGAČIJI

sds

Gradski odbor SDS , bez obzira na ono što je rekao direktor leskovačke bolnice Nebojša Dimitrijević, i dalje tvrdi da je revizijski izveštaj drugačiji . U današnjem obraćanju taksativno navodi ono što je u suprotnosti sa već izrečenim.

Činjenice su te koje utvrđuju istinitost izgovorene reči, kaže se u saopštenju za javnost SDSa.

1. Za Leskovačku OB u izveštaju o reviziji nigde se ne iznosi konstatacija niti

mišljenje da je najbolja u Srbiji već se daje Mišljenje sa rezervom o pravilnosti

poslovanja (str br 4 izveštaja o reviziji).

2. U 2014 god je zapošljeno 12 lekara I 26 nemedicinskih radnika(tabela na str br

36 ).

3. U toku 2014 god direktor bolnice je imao uvećanje plate od 30 % (na str br 37)

4. Preporučuje se Opštoj Bolnici Leskovac da uspostavi kontrolne postupke koji će

obezbediti praćenje isteka roka upotrebe lekova u priručnim apotekama(str br

50).

5. U svakom od kontrolisanih segmenata javnih nabavki (medicinski I laboratorijski

materijal, sanitetski i potrošni materijal, namirnice za pripremanje obroka, kancelarijskog

materijala, itd), konstatovana je nabavka bez sprovedenog postupka javne nabavke, a

da pri tom nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama (na

više strana 47;51;52 …)

6. U izveštaju se konstatuje da je OB Leskovac nepravilno fakturisala RFZO (

Republički fond za zdravstveno osiguranje) sanitetski i potrošni materijal, tako što

je fakturisala veći iznos od dozvoljenog u visini od 2.087.002,02 dinara

7. Iz završnog računa OB Leskovac iz koga se vidi da je u 2013.godini poslovanje

bolnice bilo u suficitu od 7.399,000, 00 dinara (postao direktor tek u septembru,

pa nije imao vremena da pokaže svoje sposobnosti), a u 2014. Godini je deficit ili

guboitak 14.389.000,00 dinara.(str 73 i 77;)

Građani Leskovca mogu proveriti sve navedene činjenice na sajtu državne

revizorske institucije.