Saglasnost za zapošljavanje u prosveti od 5. februara

toma simonovic

Leskovac – Načelnik Školske uprave u Leskovcu Tomislav Simonović preporučio je direktorima škola da zastanu sa rešavanjima po konkursu, a da Školskoj upravi dostave neophodne obrasce.

Te obrasce je dostavilo ukupno 80 obrazovnih ustanovca sa teritorije Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

„U prethodnom periodu Školska uprava u Leskovcu dala je saglasnost na veliki broj zahteva koje su uputili direktori škola za raspisivanje konkursa za prijem nastavnika“ ističe Simonović.

Kako se odužio proces dobijanja potvrde o položenom psiho testu kandidata u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje zbog zagušenja, konkursi nisu mogli da budu završeni do 7. decembra kada je strupila na snagu Uredba Vlade Srbije o dvogodišnjoj zabrani zapošljavanja.

„Direktori su na ta radna mesta angažovali nova lica na dva meseca do dobijanja saglasnosti za raspisivanje konkursa“ kaže načelnik Simonović.

„Vlada Republike Srbije će od 5. febrauara napravioti komisiju koja će odlučuivati po zahtevima za konkurse“ rekao je načelnik.