LESKOVAC – U toku 2017. godine zabeležen je pad ukupnog broja korisnika usluga leskovačkog Centra za socijalni rad za 4 procenta u odnosnu na predhodnu godinu. Na evidenciji Centra, tokom protekle godine bilo je 10 hiljada 200 korisnika.

Posmatrano po starosnim grupama, u ukupnom broju korisnika na evidenciji Centra za socijalni rad bilo je 29 % dece, 53 % odraslih, i 10 % starih ljudi. Najviše pažnje posvećeno je deci i mladima bez roditeljskog staranja. Neki vid pomoći Centra za socijalni rad dobilo je 232 dece ili mladih, u hranbiteljskim porodicama a njih devetoro bilo je u  domskom smeštaju, kažu sociolozi ove Ustanove.

Posebna pažnja posvećena je i deci sa invaliditetom. Pomoć Centra za socijalni rad  dobilo je 120 – toro dece iz ove kategorije,  dok su stručni radnici Centra radili na unapređenju kvaliteta života sa 279 – toro  mališanima koji dolaze iz porodica sa poremećenim odnosima, kaže Suzana Stanković.

TVL-ONLINE
AKTUELNO
Aktuelno
Aktuelno
Aktuelno
reklama
Oglas
posao