SUBVENICJE

 

oranicaDržava će i u narednoj godini sa 140 miliona dinara subvencionisati poljoprivrednike prilikom zakupa zemljišta od staračkih domaćinstava kako bi se smanjio broj neobrađenih površina, podstakli mladi za bavljenje poljoprivredom i povećali prihodi poljoprivrednih penzionera. Od ove sume milion i 400 hiljada dinara namenjeno je Jablaničkom okrugu.

Korisnici sredstava mogu biti fizička lica, nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva  koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta, stariji su od 65 godina i korisnici su isključivo poljoprivrednih penzija.

Podnosailac zahteva koji ispunjava navedene uslove ima pravo na korišćenje sredstava u visini od šest hiljada dinara po hektaru godišnje, ako je zemljište izdato zakupcu koji nije stariji od 60 godina, osam hiljada dinara po hektaru godišnje ako je zakupac stariji od 40, a mlađi od 60 godina i vlasnik je zemljišta koje se graniči sa onim koje se izdaje u zakup i 10 hiljada dinara ako je zemljište izdato osobi mlađoj od 40 godina koja ispunjava uslov da se njegova graniči sa zakupljenom parcelom.