Sve štediše iz Univerzal banke biće isplaćene

univeyal

Leskovac – Štedni ulozi i svi depoziti Univerzal banke do 50.000 evra osigurani su po zakonu i nema razloga za brigu.

Kako se navodi u obaveštenju Agencije za osiguranje depozita isplata osiguranih iznosa počinje sutra posredstvom Poštanske štedionice, kao banke isplatioca.

Za dinarske depozite, isplata osiguranog iznosa će se vršiti u dinarima, a za devizne u evrima – po srednjem kursu prema određenoj valuti koji važi na dan donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju postupka stečaja.

Deponenti mogu podneti zahtev za isplatu osiguranog iznosa u filijalama i ekspoziturama Banke Poštanske štedionice , koje posluju na teritoriji Republike Srbije, u redovnom radnom vremenu.

Kako se u obaveštenju Agencije za osiguranje depozita ističe prilikom podnošenja zahteva za isplatu, deponenti su dužni da daju overenu ispravu kojom se dokazuje osnovanost potraživanja, a na osnovu koje su svojim sredstvima raspolagali kod banke u stečaju – ugovor o novčanom potraživanju, o oročavanju, štednom ulogu, bankarskom tekućem računu, štednu knjižicu, karticu računa, rešenje o nasleđivanju i drugo – na uvid i da prilože fotokopiju navedenog dokumenta u jednom primerku, kao i validnu identifikacionu ispravu.

Osigurani iznos depozita će biti isplaćen u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Deponenti imaju pravo da podnesu zahtev za isplatu osiguranog iznosa u roku od 3 godine od dana donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju stečajnog postupka.