Porodica Stamenković dobila stan na korišćenje u zgradi za izbeglice i interno raseljena lica

Lokalna samouprava dodelila je stan na korišćenje porodici Stamenković u zgradi za smeštaj izbeglica i interno…

VIDEO: DODELA STANA ZA IZBEGLA I RASELJENA LICA U ZGRADI U NASELJU SLAVKA ZLATANOVIĆA

Grad donira građevinski materijal za 30 izbegličkih kuća

Leskovac - U roku od najviše 30 dana, porodice 30 interno raseljenih lica dobiće građevinski materijal…