Grad donira građevinski materijal za 30 izbegličkih kuća

iybeglice

Leskovac – U roku od najviše 30 dana, porodice 30 interno raseljenih lica dobiće građevinski materijal u vrednosti do pet hiljada evra za adaptaciju i rekonstrukcija kuća u kojima žive, a na osnovu ugovora koji je u kabinetu gradonačelnika Leskovca potpisan između grada i firme „Sokol komerc“.

Selekciju lica obavila je nadležna komisija prema utvrđenim pravilnicima o dodeli pomoći.

„U toku 2013.godine na račun lokalne samouprave od strane Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije prebačeno je oko 14,5 miliona dinara za realizaciju različitih projekata, među kojima su i podela građevinskog materijala i ekonomsko osnaživanja porodica izbeglih i interno raseljenih lica. Za istu svrhu grad je izdvojio oko 700 hiljada dinara“, rekao je gradonačelnik Leskvoca Goran Cvetanović.

Od planova za 2014.godinu referent u leskovačkom Povereništvu za izbeglice i migracije Žaklina Cvetković, pored nastavka realizacije projekta podele građevinskog materijla i projekta ekonomskog osnaživanja, najavila je i mogući početak izgradanje nove zgrade u Leskovcu za interno raseljena lica.

Ona je ovom prilikom podsetila da je na području grada bilo 5 kolektivnih centara iz kojih su sva lica iseljena i obezbeđen im je privatni smeštaj.

Prema poslednjima podacima Povereništva, u Leskovcu ima 5 200 interno raseljenih i 200 izbeglih lica.