U BIBLIOTECI ODRŽANA RADIONICA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA

Granica kada deca prvi put probaju drogu se sve više spušta, zbog čega su osnovnoškolci, uzrasta od 8 do 12 godina, na radionici u Narodnoj biblioteci „Radoje Domanović“ u Leskovcu, upoznati sa štetnim posledicama psihoaktivnih supstanci, putem brošure „Srećko i Nada“.

Cilj ove radionice je da kod dece podignemo svest o zdravim stilovima života, rekla je ispred Odbora za prevenciju bolesti zavisnoti i borbu protiv verskih sekti grada Leskovca, Andrijana Vasić.

Tokom interaktivne radionice sa decom radila je profesorka Biljana Ranđelović. Ovo je, inače, treća radionica u nizu koju je Odbor organizovao u saradnji sa Narodnom bibliotekom „Radoje Domanović“ Leskovac.