U prošloj godini podneto skoro 100 zahteva za eksproprijaciju

U toku prošle godine Odeljenje za imovinsko pravne poslove i imovinu Gradske uprave  Grada Leskovca, imalo je ukupno 490 zahteva po raznim osnovama.

Između ostalog radilo se o zahtevima za sprovođenje eksproprijacije, otuđenje nepokretnosti ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i za  konverziju. Samo za eksproprijaciju bilo je 99 prijava, a finale postupaka otuđenja javne svojine grada bila je i uspešna prodaja dva objekta Apoteke Leskovac.

Zahteve za ekproprijaciju koje  podnose vlasnici  preostalog dela nepokretnosti, su kompleksni i u tim  slučajevima se, između ostalog,  po pravilu angažuju veštaci. Međutim, većina zahteva za eksproprijaciju podneta je od strane mesnih zajednica, javnog pravobranioca ili „Puteva Srbije“.

“Najveći broj zahteva podnet je od strane javnog preduzeća “Putevi Srbije” za eksproprijaciju zemljišta i tiče se izgradnje autoputa. Svi ti postupci su u međuvremenu sprovedeni  – kaže Aleksandra Spasić, šef Odeljenja za imovinsko pravne poslove i imovinu GU Grada Leskovca.

Od oko 20 vrsta zahteva koji mogu da se podnesu ovom  Odeljenju, jedan  je i  postupak otuđenja nepokretnosti  iz javne svojine Grada po različitim pravnim osnovama. Tako je u prošloj godini bilo sprovođenja otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta, a realizovan  je i postupak prodaje lokala putem javnog nadmetanja početkom ove godine.

“Na javnom nademetanju za poslovni objekat apoteka “Sutjeska”, on je prodat na čak 33 ili 34 licitacionom koraku, što znači da je bio veliki odaziv zainteresovanih lica, odnosno ponuđača – ističe naša sagovornica.

Odeljenje za imovinsko pravne poslove i imovinu, sprovodi i postupak konverzije, odnosno pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu.

“Pravnim subjektima se na ovaj način omogućava da nepokretnost na kojoj su imali pravo korišćenja, a koje su stekli nekim teretnim pravnim poslom, da steknu pravo svojine na tom građevinskom zemljištu – naglašava Spasić.

Svi ovi postupci podrazumevaju  po pravilu dugotrajnu  pripremu i rade se po osnovu Zakona o prometu nepokretnosti i Zakona o planiranju i izgradnji. Tako je naprimer, postupak pripreme prodaje dva lokala bivših apoteka „Sutejske“ i „Centralne“, trajao oko godinu dana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*