Većnici raspravljali o otuđenju građevinskog zemljišta i nepokretnosti u javnoj svojini i rešenju o Komisiji za podršku mladim talentima

Na današnjoj sednici Gradskog veća, pored ostalog, usvojen je predlog Odluke o organizovanju Javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, kao i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za podršku mladim talentima sa teritorije grada. Većnici su dali saglasnost i na predloge rešenja kojima se otuđuju građevinsko zemljište i nepokretnosti u javnoj svojini neposrednom pogodbom.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina biće organizovana u periodu od 15. maja do 3. juna ove godine, radi pribavljanja predloga, sugestija i stavova građana i ostalih učesnika. Otvoreni sastanak sa predstavnicima nadležnih organa grada sa zainteresovanima biće održan 17. maja sa početkom u deset časova u skupštinskoj sali, istakao je prilikom obrazlaganja ove tačke dnevnog reda Andrija Atanasković, šef Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu. 

Usvojen je i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Leskovca za 2024. godinu.

“Programom su prikazani podaci o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji Leskovca, po katastarskim opštinama, klasama i kulturama, podaci o stanju, zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini republike.”, objasnio je Rade Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu.

Data je saglasnost i na izveštaj o izvršenom popisu imovine i obaveza Gradske uprave, sa stanjem na dan 31. decembar 2023. Između ostalog, u ovom izveštaju navedene su nove nabavke u 2023. godini, predlozi za otpis, kao i oprema koja je vlasništvo Grada Leskovca a data je na korišćenje javno komunalnim preduzećima.

Nakon usvajanja Izveštaja o popisu od strane nadležnih organa, Centralna popisna komisija, zajedno sa predlozima za otpis i evidencijom o novim nabavkama u 2023. godini, predati dalje na obradu službi računovodstva, na knjiženje, radi usaglašavanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.”, rekla je Kristina Vasiljković, predsednica Centralne popisne komisije

Data je saglasnost i na predloge ugovora o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta za potrebe rekonstrukcije, dogradnje i nadgradnje proizvodnog objekta – pekare u Mokranjčevoj ulici i višeporodičnog stambenog objekta u blizini Bulevara Nikole Pašića. 

Usvojeni su i predlozi rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta i nepokretnosti u javnoj svojini neposrednom pogodbom, zahvaljujući čemu će Grad Leskovac ostvariti prihod u iznosu od preko milion 500 hiljada dinara.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *