VIDEO: RASPRAVA O BUDŽETU GRADA JEDNA OD NAJVAŽNIJIH TEMA NA SKUPŠTINSKOM ZASEDANJU

Obrazlažući prvu tačku dnevnog reda današnjeg skupštinskog zasedanja – Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za prvih šest meseci tekuće godine, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović rekao je da najznačajnije grupe prihoda koje određuju ostvarenje budžeta, pokazuju tendenciju rasta. Kao primer za to naveo je prihode po osnovu poreza na zarade koji su ostvareni sa 44,5%, odnosno za 82 miliona dinara više nego u istom period prošle godine, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti ostvaren sa 58,55% što, kako je rekao gradonačelnik, ukazuje na to da je zaposlenost veća, kao i broj preduzetničkih radnji koje se otvaraju.