Više novca za stočare

stoka

Leskovac – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini kojom je definisan obim sredstava, kao i vrste i maksimalni iznosi koji će biti dodeljeni poljoprivrednicima.

Uredbom o raspodeli u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ove godine obuhvaćena su sva registrovana poljoprivredna gazdinstva i to sa iznosom od 12 hiljada dinara. Međutim, u odnosu na prošlu godinu došlo je do promena u načinu preraspodele ovih sredstava.

„ Iznos od 6 hiljada dinara, koji je u prethodnoj godini bio namenjen za regresiranje dizel goriva, sada moći da se iskoristi i za druge svrhe, poput nabavke sadnog ili semenskog materijala, mineralnog đubriva i drugo“, objašnjava direktor Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac Bratislav Pešić.

Značajno je pomenuti i da je Uredbom za 2014.godinu navedena kreditna podška u visini od jedne milijarde dinara, a još jedna značajna novina definisana ovim dokumentom je povećanje subvencija za stočarstvo.

„ Podsticaji u stočarstvu, za tov junadi, jagnjadi, svinja, kao i subvencije za kvalitetne priplodne ovce i koze povećane su za sto procenata“, objašnjava Pešić.

Zainteresovana lica moći će da apliciraju po usvajanju pojedinačnih pravilnika kojima će biti precizirani uslovi za svaku oblast, a što treba očekivati u martu.

I ove godine biće realizovan program Danske vlade za pružanje podške privatnom sektoru za jagodičasto i bobičasto voće u južnoj Srbiji, kao i donacija Vlade Kraljevine Norveške za realizaciju projekta „Poboljšanje kokurentnosti srpske ekonomije kroz podršku proizvodnje proizvoda sa dodatnom vrednošću u poljoprivredi“.