Vlasotinčani dobijaju Čistoću

cistoca2

Vlasotince – Novoformirano vlasotinačko Javno preduzeće Čistoća počeće sa radom početkom februara najavio je vršilac dužnosti direktora ove firme Staniša Tevdenić.

Na poslednjoj sednici opštinsko veće Vlasotinca je u četvrtak usvojilo odluku o sistematizaciji radnih mesta u Čistoći koja previđa 16 izvšilica od kojih će samo četiri ukjlučujući i direktora biti angažovani u administraciji.

Javno preduzeće Čistoća obavljaće poslove odnošenja otpada koji nije opasan, tretmana i odlaganja bezopasnog otpada, odvajanja sirovina za reciklažu i pružati ostale usluge upravljanja otpadom.

Smeće će iz vlasotinačkih domaćinstava i dalje prikupljati Komunalac koji će ga dovoziti do transfer stanice odakle će brigu o njemu preuzeti Čistoća.

Za potrebe ovog Javnog preduzeća kupljen je specijalni kamion iz Holandije, a otpad će iz vlasotinačke opštine posle prekida saradnje sa Por Verner i Veberom završavati na deponiji u Pirotu.

Ako se javi potreba postoji mogućnost da se u ovoj firmi zaposle još četiri radnika čime bi se ovaj broj popeo na 20.

Komunalac će nastavljati da i dalje obavlja svoj posao ali ako se problemi u ovoj firmi ne prevaziđu razmišlja se da se delatnost odnošenja smeća poveri novoformiranom Javnom preduzeću Čistoća.