Ko to mora da diplomira na Tehnološkom do kraja septembra?

tehnoloski

Leskovac – Studenti koji su fakultete upisali pre uvođenja “Bolonje” imaju rok do 30. septembra 2014. da diplomiraju. Na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu takvih je stotinak.

Ako studenti, koji su fakultet upisali pre 2005. godine, ne diplomiraju do zadatog roka moraće da pređu na novi sistem studiranja, a to znači da će položeni predmeti morati da se valorizuju pri čemu će dobiti određene bodove.

To će raditi profesor za svaki predmet pojedinačno.

Saglasno broju bodova stiču uslov za upis godine po novom programu.

Iako se u mnogim medijima nagoveštava i mogućnost da studentima mogu i da propadnu godine studiranja ukoliko ne diplomiraju do 30. septembra, prodekan za nauku na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, profesor doktor Ljubiša Nikolić tu mogućnost negira.

Studentski parlament i Studentska konferencija univerziteta Srbije pokrenuli su inicijativu da se studentima koji studiraju po starim programima ponovo produži rok za završetak studija i taj su predlog uputili i Ministarstvu prosvete.

Procenat “večitih” studenata nije zanemarljiv, prema nekim procenama ima ih oko 10.000, mada se njihov broj smanjuje najčešće tako što pojedini i sami odustanu od fakultetske diplome ili se prebacuju na privatne fakultete.

Reč je o studentima koji rade od prvog dana studiranja, ali ima i onih kojima je “zapelo” na jednom ispitu, kod jednog profesora i ne mogu da polože ni nakon više pokušaja.

Fakulteti pojedinačnim merama mogu da pomognu studentima kojima su ostali ispit ili dva do završetka studija.