Za konkurse iz kulture, socijalne zaštite i sporta 66 miliona iz gradskog budžeta

uprava za drustvene delatnosti

Leskovac – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture, socijalne zaštite i sporta, će biti otvoren do 18. februara saopšteno je na konferenciji za novinare načelnice Uprave za društvene delatnosti Suzane Stanković Ilić.

Iz gradskog budžeta opredeljeno je za ove namene 66 miliona dinara, s tim što će u ovom prvom konkursu projekti iz socijalne zaštite biti finansirani sa 9 od planiranih 18 miliona dinara, a iz oblasti sporta sa 22 od planirana 42 miliona.

“Preostala sredstva biće raspoređena na projekte kojima se bude apliciralo na konkurs koji će biti raspisan u drugoj polovini godine” kazala je načelnica Suzana Stanković Ilić.

Za projekte iz oblasti kulture opredeljeno je šest miliona dinara, a finansiraće se oni projekti koji doprinose razvoju kulturne tradicije, stvaranju novih i savremenih vrednosti i afirmaciji stvaraoca, nosioca i organizatora, odnosno, sredine u celini.

Tu se svakako ubrajaju manifestacije koje su prethodnih godina svojim kvalitetom pokazale da zaslužuju da budu finansirane jer već zauzimaju značajno mesto na  mapi kulturnih dešavanja Leskovca ali i šire, rekla je načelnica Uprave za društvene delatnosti Suzana Stanković Ilić.

uprava za drustvene delatnosti2

“Finansiraće se i projekti koji se odnose, između ostalog,  na zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog , arheološkog, muzejskog nasleđa; arhivske, stare i retke bibliotečke građe ali i izdavačku delatnost. Projektima mogu da apliciraju i mediji. Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Leskovca biće vrednovani u skladu sa sledećim kriterijumima: kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;podsticanje raznolikosti kulturnih izraza; održivost projekta; podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi; podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom,dugoročnost projekta” rekla je načelnica Ilić.

Za sredstva u oblasti socijalne zaštite mogu konkurisati sva registrovana udruženja koja okupljaju posebno osetljivu kategoriju stanovništva, a koja, između ostalog, nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti. Budžetom je planirano 18 miliona dinara.

“Ali u ovom trenutku ćemo finansirati sa upola sredstava, sa 9 miliona dinara jer je konkurs raspisan za projekte koji će se realizovati u prvih 6 meseci ove godine. U obavezi smo da posle toga raspišemo novi konkurs za one projekte koji će se realizovati u drugoj polovini ove kalendarske godine” kazala je načelnica Suzana Stanković Ilić.

Projekti iz oblasti sporta u prvoj polovini godine finansiraće se sa 22 miliona dinara.

Sve neophodne informacije i deo dokumentacije zainteresovana udruženja, institucije,ustanove, asocijacije i drugi oblici organizovanja mogu dobiti na sajtu grada odakle se može preuzeti i zahtev za finansiranje ili sufinansiranje projekta koji se mora dostaviti u pet primeraka.

Komisije, izabrane od strane članova Gradskog veća, do 25. februara pregledaće svu pristiglu dokumentaciju i u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor do 1. marta znaće se lista onih koji će i koliko novaca dobiti.