ŽEDNI: Leskovčani potrošili šest miliona kubika vode!

vodovod

Leskovac – Leskovačko Javno komunalno preduzeće Vodovod poslovnu 2013. godinu završilo je pozitivno sa dobitkom od milion dinara.

Proizvedeno je šest miliona kubika zdrave pijaće vode što je zadovoljilo potrebe potrošača.

“Leskovački Vodovod ima 21-nu hiljadu i 800 registrovanih vodomera, a voda za piće je izuzetnog kvaliteta po svim mogućim pokazateljima: mikrobiloškim, hemijskim i bakteriološkim i radiološkim” kaže za našu televiziju direktor Zoran Stojanović.

Tokom protekle godine istočni krak vodosistema Barje donekle je stavljen u funkciju i sela prema Vlasotincu preko 200 domaćinstava iz Gornjeg i Donjeg Bunibroda,Badinca, Guberevca, Žižavice priključeno je na vodovodnu mrežu.

Konstantno se vrši ispitivanje vode za piće kako bi se pratila i količina hlora u sistemu koji mora da bude u koncentraciji od 0,3 do 0,5 miligrama po jednom litru kako bi voda bakteriološki bila ispravna.

„Tokom 2014. biće priključeni potrošači koji već imaju vodovodnu mrežu kao što su žitelji Kumareva, Velikog Trnjana, Šainovca, Presečine, Radonjice, a pored toga to će biti i godina velikih investicija jer će se krenuti sa zamenom dotrajalih cevi i proširenjem uskih grla u gradu da bi se izjednačio pritisak vode u rubnim područjima kako bi svuda bio jednak: između 5 i 6 bara“ najavio je direktor Stojanović.

U toku je izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prema planu to postrojenje u naredne dve godine treba da se stavi u funkciju.

U tom periodu počeće i izgradnja kanalizacione mreže za 22 sela tako da će 2016/17 godine Leskovački Vodovod i sam grad biti jedan od najuređenijih u Sarbiji po pitanju vodosnabdevanja i pokrivenosti kanalizacionom mrežom.

To će biti dovoljna preporuka za investitore koji budu želeli da grade na području Leskovca.

„Cena vode nije menjana godinu dana i iznosi 42,42 dinara po kubiku za fizička i od 86 do 90 dinara za pravna lica. Rekonstrukcijom mreže postići će se smanjenje gubitka vode u mreži koji trenutni iznosi 28 posto. Planovi su da se on svede na nivo ispod 10 posto“ kaže direktor Stojanović.

Na ovaj način biće smanjeni i troškovi nastali usled havarija.