ZZJZ: Zavod u potpunosti ispunjava uslove propisane zakonom za vršenje kontrole kvaliteta vazduha

Zavod za javno zdravlje Leskovac, kao ovlašćena laboratorija, ima rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine br. 353-01-00343/2017-17 od 24.02. 2017. god. da može vršiti kontrolu kvaliteta vazduha u životnoj sredini jer ispunjava uslove propisane čl. 60 stav 1. Zakona o zaštiti vazduha (Sl. glasnik RS br. 36/09 i 10/13) i čl. 2, 3, 4. i 5. Pravilnika o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja (Sl. glasnik RS br. 1/12).

Zavod za javno zdravlje Leskovac kao ovlašćena laboratorija ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025. Merenja kvaliteta vazduha vrši se uskladu sa propisanom metodologijom o čemu se vodi laboratorijska dokumentacija, a provere rada laboratorija vrši Akreditaciono telo Srbije svake godine.

Zavod za javno zdravlje Leskovac vrši kontrolu kvaliteta vazduha i meri koncentracije sumpordioksida, čađi i azotdioksida u 24-satnim uzorcima i ukupne taložne materije sa analizom teških metala (Cd, Pb i Zn) u mesečnom uzorku u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha (Sl. glasnik RS br. 36/2009), Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS br. 11/10) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik br. 75/2010).

Zavod za javno zdravlje Leskovac, svake godine potpisuje Ugovor o pružanju usluga kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Leskovca (Tehnološki fakultet) sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije i u skladu sa tim u obavezi je da dostavlja mesečne i godišnje izveštaje Ministarstvu životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *