Bolnica dobija novih 15 lekara specijalista

bolnica

Leskovac – Opšta bolnica Leskovac dobila je od Zavoda za javno zdravlje odobrenje za raspisivanje konkursa za specijalizacije.

Plan je da 15  lekara opšte prakse dobije i specijalizaciju. Konkurs će biti raspisan do kraja meseca.

U Opštoj bolnici u Leskovcu preko 20 lekara radi sa opštom praksom.

nebojsa dimitrijevic

“Specijalizacije lekara finansiraće sama Opšta bolnica ali uz učešće samih lekara koji budu izabrani na konkursu. To je iz razloga što Republički fond za zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove školovanja lekara, a finansijska situacija je takva da i bolnica nema dovoljno sredstava za celokupno pokrivanje troškova. Konkurs će biti raspisan za hirurgiju, ortopediju, neurologiju, psihijatriju, internu medicinu i grudne bolesti” rekao je direktor doktor Nebojša Dimitrijević.

Očekivanja menadžmenta bolnice je da će tokom 2014. godine uslediti još jedan konkurs za specijalizaciju.

Pre Nove godine osam medicinskih sestara otišlo je u starosnu penziju, a Opšta bolnica Leskovac nije u mogućnosti da popuni upražnjena mesta zbog dvogodišnje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru.

bolnica 2

Prema rečima direktora doktora Nebojše Dimitrijevića očekuje se kadrovski plan resornog ministarstva i Republikog fonda za zdravstveno osiguranje kako bi se, eventualno, uputio zahtev za prijem sestara.

Očekivanja su da će ipak odobriti raspisivanje konkursa za određen broj ne samo srednjeg medicinskog osoblja već i lekara kako bi se zdravstvena zaštita pružala na kvalitetan način u korist pacijenata.

“Nadam se da će nam dozvoliti prijem samo onog broja medicinskih sestara koje su prirodnim odlivom otišle jer postoje standardi koji moraju das se ispoštuju. Ne radi se o prijemu novog broja osoblja” rekao je doktor Nebojša Dimitrijević.

 “Ukoliko se dozvoli prijem konkurs će biti raspisan” kaže doktor Dimitrijević.