Dodatno prihodovanje grada od poljoprivrednog zemljišta

yakup

Leskovac – Budžet grada Leskovca uskoro bi mogao dodatno da prihoduje na ime davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini, u atarima Donjeg Stopanja, Vinarca, Priboja, Milanova i Podrimca.

To će biti moguće kada se sprovede postupak komasacije 800 hektara, u vlasništu države, “Navipa” i “Rubina” . Radi se o sumi od nekoliko miliona dinara na godišnjem nivou.

Od ukupno 800 hektara, oko 500 je u državnom vlasništvu.

Međutim, sve parcele su izuzetno “isprepletane”, pa nije moguće jasno razgraničenje.

Zbog toga Leskovac nije bio u mogućnosti da državnu zemlju ponudi na licitaciji, odnosno da je da u zakup.

Sada će ovaj višegodišnji problem konačno biti rešen jer je izrađen program komasacije koji je predat Ministarstvu poljoprivrede na usvajanje, rekao je direktor ALER – a Bojan Tojaga.

-Komasacija bi trebala da bude završena 2015. godine. Država Srbija daće oko 500 hektara Gradu na raspolaganje, a on će je ponuditi na licitaciju. Ova površina je već 15 godina „zarobljena“ pri čemu ni grad ni država nemaju nikakav interes s obzrom da se, u trenutnom statusu, godišnje izgubi oko 10 miliona dinara, rekao je direktor Tojaga. 

Program komasacije koštaće više desetina miliona dinara jer on podrazumeva kompletno definisanje vlasništva, omeđivanje, uspostavljanje kompletno nove infrastrukture…

Republika će ovaj program finansirati sa 60 posto, grad sa 40, a cilj je da se ovo zemljite dovede u stanje obradivosti što će koštati do 3 000 evra po hektaru.