Elektrodistribucija dužnicima preti isključenjem

distribucija-1

Leskovac – Elektrodistribucija Leskovac obaveštava sve kupce električne energije koji imaju neizmirena dugovanja, da su u obavezi da svoje račune plate u zakonski predviđenom roku, kako bi izbegli obustavu isporuke električne energije i troškove ponovnog priključka.

Takođe, iz ovog javnog preduzeća podsećaju sve kupce koji su sklopili sporazum o reprogramu dugovanja, da su u obavezi da poštuju sve odredbe sporazuma – plaćaju mesečne rate starog duga i tekuću potrošnju.

U slučaju nepoštovanja odredaba ED Leskovac će raskinuti sporazum, obustaviti isporuku električne energije i obračunati celokupni iznos duga.

Elektrodistribucija Leskovac se istovremeno revnosnim platišama zahvaljuje na redovnom izmirivanju obaveze.