ELEKTRONSKO POSLOVANJE

sanjeli1

U organizaciji projekta „Razvoj elektronskog poslovanja“ koji finansira Evropska unija i Regionalna razvojna agencija- Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u Leskovcu, održana je promocija i obuka o elektronskom poslovanju za mala i srednja preduzeća.

Projekat čija je vrednost dva i po miliona evra finansira Evropska unija sa ciljem da malim i srednjim preduzećima u Srbiji  približi koncept elektronske trgovine,  poslovanja i digitalnih aplikacija.

“To bi njihovim proizvodima i uslugama trebalo da olakša pristup međunarodnom tržištu i smanji troškove” -Lešek Jakubovski, vođa projekta „Razvoj elektronskog poslovanja“

Projekat će pružiti podršku u interakciji između državne uprave i poslovnog sektora, sa ciljem da se olakša razvoj novih tehnologija koje će omogućiti veću fleksibilnost državne uprave i pružanje boljih usluga kako domaćim tako i međunarodnim preduzećima.