Grad i dalje finansira medije, taksistima skida cenu

gradsko vece 1

Leskovac – Na današnjoj sednici Gradskog veća , između ostalog, usvojen je i predlog programa godišnjeg korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada za 2014.godinu i predlog odluke o sufinansiranju informativnog programa lokalnih medija.

„Lokalni mediji će se finansirati do trenutka drugačijeg uređenja oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja“, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Prošlogodišnjem spisku medija koji dobijaju novac iz gradske kase prikuljučili su se i Radio 016 sa 10 hiljada dinara mesečno i JUG media sa 30 hiljada.

Gradski većnici dali su i saglasnost na cenovnik usluga auto-taksi prevoza za grad Leskovac.

Naime, prema Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju dužnost lokalne samouprave je da utvrdi ekonomski najnižu cenu po kojoj će se obavljati taksi prevoz na njenoj teritoriji.

Predlogom rešenja koji se odnosio na ovu tačku dnevnog reda nisu predviđena nikakva povećanja cena ovih usluga.