Grad odvojio 30 miliona za nova zapošljavanja

grad centar

Leskovac – Grad Leskovac i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su Javni poziv za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, među kojima su: stručna praksa za svršene studente sa prosečnom ocenom 9 i više, samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta.

Javni poziv raspisan je do 18. jula, a sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu da pronađu na sajtu Agencije za lokalni ekonomski razvoj koja je zadužena za realizaciju programa. 

nagradna igra

Za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja grad se obavezao da iz budžeta izdvoji 30 miliona dinara, od čega će za realizaciju stručne prakse biti izdvojeno 8 miliona dinara, što će biti dovoljno da 38 lica obave praksu u trajanju od 12 meseci.

Za sprovođenje mere „nova radna mesta“ izdvojeno je 10 miliona dinara, čime će biti omogućeno zapošljavanje 83 lica kod privatnih poslodavaca tako što će svako novo radno mesto biti subvenciionisano sa 120 hiljada dinara.

Prema rečima predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale u Leskovcu, propisani uslovi za realizaciju javnog poziva ne dozvoljavaju da jedan poslodavac zapošljava više puta isto lice, o čemu se komentarisalo u poslednje vreme.

Javni poziv za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja raspisan je na osnovu sporazuma koji je potpisan u aprilu ove godine između predstavnika lokalne samouprave i Nacionalne službe za zapošljavanje.