GRADSKO VEĆE: Budžet manji za 10%, Radio Leskovac postaje televizija

Gradsko vece

Leskovac – Predloženi budžet Grada Leskovca za 2014. godinu iznosi tri milijarde 375 miliona i 498 hiljada dinara.  Sa sopstvenim prihodima budžetskih korisnika od 90 miliona 960 hiljada dinara on će iznositi tri milijarde 466 miliona i 458 hiljada dinara.

Nakon usvajanja od strane članova Gradskog veća ovaj predlog budžeta biće razmatran na sednici Skupštine Grada u utorak 17. decembra.

Planirani prihodi i primanja u 2014. godini za 1,1 posto su veći u odnosu na planirane prihode za 2013. ili nominalno za 37 miliona dinara, ako se izuzmu primanja po osnovu kratkoročnog zaduženja u 2014. godini u iznosu od 150 miliona dinara – sa čime su se članovi Veća tokom sednice i saglasili.

“S obzirom da je projektovana inflacija za narednu godinu na nivou od 5 procenata imaćemo realno manje prihode”, rekao je u obrazloženju načelnik Uprave za finansije, Dalibor Tričković.

Razlozi koji su krucijalno uticali na planiranje budžeta su višestruki među kojima su, između ostalog, ukidanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta od 1. januara 2014. i njeno integrisanje u porez na imovinu pri čemu se planira priliv od 50 miliona dinara umesto dosadašnjeg od 165 miliona dinara.

Jedan od razloga je i umanjenje firmarine određenim kategorijama privrednih subjekata za 10 posto, nenamenski transfer iz republike je za 40,3 miliona dinara manji u odnosu na 2013.

U strukturi rashoda plate učestvuju sa 34 posto ali će se smanjivati usled nezapošljavanja u javnom sektoru tokom 2014. i 2015. ali i zbog prirodnog odliva. Sredstva za subvencije biće za 30 posto manja.

U oblasti kulture planirali smo veća izdvajanja za 10 miliona dinara zbog većih izdvajanja za organizacije i udruženja iz ove oblasti, ali i obaveza završetka Narodnog pozorišta u 2014.

RADIO LESKOVAC OTPUŠTA 10 RADNIKA I POSTAJE TELEVIZIJA

 

“Za JP „Radio Leskovac“ planirana sredstva su za 30 posto manja ali smo opredelili još 2 miliona dinara za nabavku opreme kako bi se ovaj medij preregistrovao i ušao u sistem kablovskih operatera”, rekao je načelnik Dalibor Tričković.

“Do kraja tekuće godine da raskinete ugovor sa svima koji su dobili otpremninu u ranijem periodu. Ima ih desetak. Bio sma tolerantan u ovoj gdini, ali o tome više nema govora“, kazao je Cvetanović obraćajući se direktoru radia Tomislavu Stefanoviću.

Na sednici Veća usvojeni su, između ostalog, predlozi odluka: o izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama; o kućnom redu; o izmeni Aneksa ugovora o obavljanju komunalne delatnosti kao i izvođenju radova na izgradnji Reciklažnog centra sa Por Verner i Veberom; o privremenom poveravanju javnog prevoza putnika na određenim linijama prigradskog prevoza; uređenju poljoprivrednog zemljišta komasacijom.

Usvojeni su predlozi: plana kapitalnih investicija Grada kao i računarske infrastrukture za period do 2018. godine kao i infrastrukturnog razvoja za narednu godinu što je preduslov za postupak resertifikacije titule „Grad sa povoljnim poslovnim okruženjem“ kao i izveštaji o radu za devet meseci tekuće godine javnih i javno komunalnih preduzeća i institucija u kulturi, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti kao i programi poslovanja pojedinih preduzeća za 2014. godinu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *