Ko će se useliti u gradske stanove

vece 1

Leskovac – Na sednici leskovačkog Gradskog veća usvojena je, između ostalih, odluka o načinu i uslovima davanja na korišćenje stanova kojima raspolaže grad. 

Stambene potrebe po ovoj Odluci mogu da rešavaju socijalno ugrožena lica, lica koja se iseljavaju iz nehigijenskih zgrada i stanova i objekata sklonih padu, naučni radnici, stvaraoci, umetnici, vrhunski sportisti i stručnjaci za rad u određenim oblastima.

Prema rečima načelnika Uprave za komunalno stambene poslove Žikice Stojanovića ovom Odlukom posebno su definisani osnovni kriterijumi i merila za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba i to: stambeni status, visina primanja, zdravstveno stanje, invalidnost, broj članova domaćinstva i imovinsko stanje.

-Stanovi za socijalno stanovanje ne mogu se otkupljivati, otuđivati i davati u zakup izuzev stanova za koje je već zaključen Ugovor o zakupu odnosno Ugovor o korišćenju sa pravom otkupa koji se reguliše postupcima predviđenim Zakonom o stanovanju, rekao je načelnik Uprave za komunalno stambene poslove Žikica Stojanović.

vece 2

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost Agenciji za lokalni ekonomski razvoj na tekst javnog poziva nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2014. godini; poslodavcima za dodelu  subvencija za otvaranje novih radnih mesta i svršenim studentima sa prosekom studiranja iznad 9 za obavljanje stručne prakse.

-Budžetom grada sa ove tri mere subvencije predviđeno je 26 miliona dinara. Za otvaranje 75 novih radnih mesta u malim i srednjim preduzewćima 12 miliona dinara; otvaranje 83 nova radna mesta 10 miliona, a za stručno usavršavanje 38 svršenih studenata četiri miliona dinara, rekao je direktor ALER – a, Bojan Tojaga.

Članovi veća usvojili su i predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Grdelica“ iz Grdelice da pored osnovne delatnosti ovo preduzeće može da se bavi i proizvodnjom mobilijara i da vrši njegovo postavljanje na teritoriji Grada Leskovca.

Usvojena je i odluka o utvrđivanju naknade za nedostajuća parking mesta za svih šest zona u gradu, a kako bi se investitorima, koji ne mogu da obezbede parking mesta na svojoj građevinskoj parceli, omogućila dogradnja i unapređenje postojećih objekata.

Sredstva ostvarena po ovom osnovu uplaćivaće se na račun grada Leskovca , a koristiće se kao namenska za izgradnju i uređenje javnih parkinga i garaža.

U zavisnosti od zone  ova naknada kretaće se od 500 do 5000 evra po svakom parking mestu, na godišnjem nivou.

Kulturno umetničkom društvu „Prepodobna Mati Angelina“, koje funkcioniše pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi, za kupovinu narodne nošnje iz gradskog budžeta izdvojeno je 230 hiljada dinara.