LEGALIZACIJA

 

GRADLESKOVAC – U nekoj od faza obrade nalazi se 8000 hiljada zahteva za legalizaciju objekata na teritoriji grada Leskovca istakla je načelnica Gradske uprave za urbanizam i stambeno komunalne poslove Jasminka Milenković.

Ona je naglasila da je doneto više od 60 rešenja i da je ovaj posao kočilo često menjanje propisa, nerešeni imovinsko pravni odnosi i nepostojanje planskih osnova.

Zakon o ozakonjenju koji je stupio na snagu 27. novembra prošle godine omogućuje ozakonjenje glavnih i pomoćnih objekata izgađenih bez građevisnke dozvole ili sa građevinskom dozvolom a da je pritom došlo do odstupanja od glavnog projekta u toku gradnje bez odobrenja i podzemnih i nazemnih kablova koji predstavljaju posebnu celinu objasnila je Jasmina Milenković.

Ovaj zakon odnosi se na one objekte za koje je podnet zahtev za ozakonjenje  u prethodnom periodu ali i na one za koje nije podnet nikakav zahtev. Ona je pozvala građane da sarađuju sa članovima komisije koju je grad formirao da izvši popis nelegalno izgrađenih objekata, jer će im se na taj način omogućiti da uđu u postupak ozakonjenja.

Zvanično se procenjuje da je broj nelegalno izgrađenih objekata u Srbiji 770 hiljada ali da se možda kreće i do milion i po.