Ništa za džabe u Zelenoj zoni

g vece 2

Leskovac – Direktor Agencije za lokalni ekonomski razvoj Bojan Tojaga, na jučerašnjoj sednici Gradskog veća, predstavio je predlog teksta javnog poziva investitorima za ulaganje u „Zelenu zonu“, kojim je, između ostalog, definisano i da investitori preuzimaju na sebe obavezu plaćanja prenamene zemljišta.

Po ovom osnovu potencijalni investitori u 2013.godini morali su da izdvoje oko 670 hiljada dinara za hektar zemljišta.

„Pored ovoga, ovim tekstom, investitori se ne oslobađaju plaćanja uređenja gradskog građevinskog zemljišta“, dodao je Tojaga.

Na sednici Gradskog veća usvojeni su i programi poslovanja Agencije za lokalni ekonomski razvoj, kao i Narodnog pozorišta Leskovac za 2014.godinu.

Ovom prilikom većnici su dali saglasnost i na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, kao i u Gradskoj upravi za poslove Gradske skupštine i Gradskog veća.