Poljoprivrednici na ceni, a nikad slabije interesovanje za upis u Poljoprivrednju školu

poljoprivredna skola

Leskovac – Za drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred, u Poljoprivrednoj školi ostala su 24 slobodna mesta u trećem stepenu iz dela prerade hrane – devet za pekara, pet za mesara i 10 prerađivača mleka.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kada su ova zanimanja u pitanju, broj lica je izuzetno mali što je rezultat potrebe tržišta za ovom vrstom delatnosti. Slobodnih mesta ima i na četvrtom stepenu – 12 za poljoprivrednog tehničara i 9 veterinarskog.

Interesovanje dece i ove godine nije bilo na zadovoljavajućem nivou bez obzira na činjenicu da oni koji već poseduju poljoprivredno gazdinstvo, dobijaju mlađi – obrazovni kadar za nastavak porodičnog posla, ali i da učenici ove škole veoma brzo dolaze do posla.  

 “Jedna studija kaže da će 2050. godine na našoj planeti živeti umesto sadašnjih sedam, devet milijardi ljudi. Na istom prostoru će biti još manje obradivog zemljišta zbog napredka civilizacije. To ukazuje da onaj koji se bavi poljoprivredom, proizvodi hranu, ima dobru perspektivu da svoj rad, trud i znanje dobro unovči” kaže Tomislav Petrović, direktor Poljoprivredne škole u Leskovcu.

Prehrambeni smer Poljoprivredne škole je sasvim logična prethodnica i baza pre svega Tehnološkom fakultetu.

Za drugi konkursni rok u septembru  na ovoj visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi ostalo je 12 slobodnih mesta na Prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji, koja će, kako su nam rekli biti popunjena.

Sa jedne strane mišljenje je da su roditelji ti koji utiču na obrazovno usmerenje svoje dece, a sa druge nedovoljna sinhronizovanost između potreba tržišta rada i zanimanja za koje ustanove obrazuju kadar.

Direktor Poljoprivredne škole Tomislav Petrović smatra da je i nedovoljne informisanost jedan od razloga da deca izbegavaju poljoprivrednu struku jer smatraju da se još uvek radi “motikom”, a ne savremenom mehanizacijom.

Shodno tome ova ustanova poseduje 6 traktora, opremu za osnovnu dopunsku obradu zemljišta, mašine za setvu i sadnju, mehanizaciju za sređivanje kabaste stočne hrane.