SOS telefoni spašeni, ali samo do kraja godine

sos

Leskovac – Uz pomoć novčanih sredstava koje je odobrilo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, članice Organizacije „Žene za mir“ u Leskovcu moćiće da do kraja ove godine ženama žrtvama porodičnog nasilja pružaju usluge SOS linija.

Ostaje i stručna psihološka, pravna i medicinska podrška, a po prvi put od ove godine i psihosocijalnu pomoć deci iz porodica sa problemom nasilja.

Projekat, čiji je cilj osnaživanje žena koje su spremne za pokretanje institucionalnog sistema izlaska iz nasilja, podrazumeva funkcionisanje SOS linija svakog radnog dana od 14 do 20 časova, pravnog savetovališta ponedeljkom od 15 do 17, psihološkog i medicinskog sredom od 18 do 20.

“SOS brojevi su 237-300 i 237-301” , rekla je Jelena Cakić, predsednica Organizacije “Žene za mir” u Leskovcu.

Vrednost ovog projekta je 1 100 000 dinara.