U Leskovcu samo 74 greške u obračunima za struju

distribucija 1

Leskovac – Kada je reč o greškama u obračunu decembarskih računa za struju stanje na području koje pokriva Elektrodistribucija Leskovac potpuno je uobičajeno.

„Zabeležen je blagi rast reklamacija po različitim osnovama, a samo mali broj njih odnosi se na permutacije prilikom očitavanja utrošene električne energije“, rekao je PR leskovačke Elektrodistribucije Nebojša Stanković. 

Od 500 uloženih reklamacija, 84 su bile osnovane, a od toga 74 su se odnosile na greške prilikom obračuna računa, što kada se uzme u obzir ukupan broj korisnika na području Elektrodistribucije Leskovac, koji iznosi 105 hiljada potrošača, predstavlja zaista mali procenat.

U slučajevima u kojima je ustanovljeno da je primedba opravdana odbacuje se stari račun, šalje se novi i pomera se rok plaćanja za osam dana.

distribucija 2

„Veći broj grešaka u obračunu izbegnut je zahvaljujući jednostavnim kompjuterskim programima, tzv.filterima ili limitima“, objašnjava Stanković.

Iskustva su pokazala da je potrošnja električne energije u decembru zaista najveća u odnosu na ostale mesece, tako je na području Elektrodistribucije Leskovac potrošnja u poslednjem mesecu u toku godine povećana za 17 procenata.

Prema poslednjim informacija izdavanje računa sa novim izglednom biće odloženo za bar još jedan obračunski ciklus.