sve-je-lako-kad-si-mlad

Svakog drugog utorka od 21 h. Reprizno nedeljom od 17 h.

Prema mišljenju mnogih stručnjaka, deci i mladima su potrebne pomoć i podrška u razumevanju životnih izazova i odgovornosti koje im život nameće, kao i u razvijanju neophodnih veština za uspešno odrastanje.

Može se reći da je ovo naročito izraženo danas, u vremenu tranzicijskih promena, kada se sve više govori o individualnim pravima i slobodama, ali i o odgovornosti.

Imajući u vidu da je stručno koncipirana podrška u odrastanju od velike važnosti, emisija „Sve je lako kad si mlad?!“ prikazuje mišljenja i stavove raznih stručnjaka o različitim društvenim pojavama koje privlače pažnju mladih i koje, pre svega, imaju važnu ulogu u odrastanju.

Pored toga, ova emisija pruža priliku da i mladi ljudi iskažu svoja mišljenja i stavove, kao i da govore o svojim problemima.

Autor emisije „Sve je lako kad si mlad“ je novinarka Ana Jovanović.

TVL-ONLINE
AKTUELNO
Aktuelno
Aktuelno
Aktuelno
reklama
Oglas
posao