unnamed

Leskovac – Direktor Centra za socijalni rad Boban Ilić izjavio je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Leskovac, da se broj korisnika novčane socijalne pomoći u Leskovcu značajno povećao u odnosu na isti period prošle godine i da je sada na spisku korisnika 2.500 porodica.

U prvih šest meseci tekuće godine preko 2 500 lica koristilo je novčanu socijalnu pomoći što je u poređenju sa istim periodom u prošloj godini povećanje za nekih 46 posto, podaci su Centra za socijalni rad u Leskovcu.

U ovoj godini, zaključno sa septembrom, evidentirano je i povećanje broja novopodnetih zahteva za dobijanje novčane pomoći – 2 100, što je za 30 posto više u odnosu na proteklu godinu.

Ovaj podatak govori da porodice i pojedinci i dalje ekonomski propadaju i zapadaju u sve teže materijalno stanje, rekao je gostujući u Jutarnjem programu direktor Centra za socijalni rad Boban Ilić i dodao da u obuhvatu korisnika novčane socijalne pomoći 60 do 65 posto pripada romskoj, a oko 35 posto srpskoj populaciji.

„Polako se “skida” fama i barijera koja je nametnuta u srpskom narodu, a to je da je sramota pojaviti se u Centar i zatražiti pomoć. Nema sramote kada su muka i nevolja u pitanju jer u dubini ljudskih vrednosti leži solidarnost i pomaganje drugima što Centar za socijalni rad, pored svih teškoća sa kojima je suočen, neguje“ rekao je direktor ove ustanove socijalne zaštite, Boban Ilić.

Iz gradskog budžeta mesečno se prema Centru za socijalni rad opredeli po 500 000 dinara. Kako je u toku izrada budžeta za narednu kalendarsku godinu Centar za socijalni rad nada se da se pozicija socijale neće dirati i menjati ne bi li opredeljena sredstva ostala makar na nivou ovogodišnjih.

„Nakon svih ovih mera štednje koje se predviđaju i očekivanja da će doći di rasta budućih potencijalnih korisnika usluga Centra za socijalni rad dobro bi bilo da se ta stavka i uveća“ rekao je direktor Ilić.

Pred članovima Gradskog veća sutra će se naći predlog  Odluke o socijalnoj zaštiti građana Leskovca koja će doneti određene novine koje su usklađene sa Zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine.

Novom Odlukom pored prava biće uvedene i određene usluge – kojih je 13 i pokrivaju sve oblasti društvenog života i sve uzrasne grupe.