biblioteka dragan

Leskovac – Leskovačka biblioteka „Radoje Domanović“ u ovom trenutku raspolaže sa preko 240.000 naslova.

Ovo je impozantna brojka, međutim, sve bi bilo idealno kada se preko 30.000 naslova u ovom trenutku ne bi nalazilo prisvojeno u kućnim policama.

Reč je o knjigama koje su uzete na čitanje i nikada nisu vraćene.

U ovom trenutku, na čitanju je, po evidenciji narodne biblioteke, oko 100.000 knjiga.

Ali statistike govore da skoro svaka druga kuća u Leskovcu u svojoj privatnoj kolekciji drži barem jednu nevraćenu knjigu koju je pozajmila na čitanje iz biblioteke.

Ljudi uglavnom zaborave da vrate knjigu u predviđenom roku, a posle toga ih je sramota da se pojave pred bibliotekarom ili se plaše da ne plate kaznu.

Knjiga se u biblioteku vraća nakon 20 dana.

Svako prekoračenje bi trebalo da se plaća 10 dinara po danu zadržavanja.

Ipak, kako je istakla bibliotekarka Ana Cvetanović, gostujući u Jutarnjem programu naše televizije, u našoj biblioteci gledaju kroz prste zaboravnim čitaocima .

Najbitnije je da vratite knjigu. Nećete biti kažnjeni.

Neka vam proradi savest jer tu knjigu koju ste pročitali, sigurno još neko ima želju da drži u rukama sem vas.